سلول بنیادی:

یاخته‌های اولیه‌ای هستند که توانایی تبدیل و تمایز به انواع مختلف یاخته‌های دیگر را دارند و از آنها می‌توان در تولید یاخته‌ها و نهایتاً بافت‌های مختلف دیگر استفاده کرد.

سلول بنیادی خون بندناف:

خون بند ناف خونی است که پس از تولد در بند ناف و جفت باقی می ماند و همراه آن به دور انداخته می شود. این خون علاوه بر یاخته‌های خونی منبعی غنی از یاخته‌های بنیادی خون‌ساز است.

یاخته‌های بنیادی جنینی:

این یاخته‌ها از جنین‌های چهار یا پنج روزه که از تخم‌های آزمایشگاهی بارور می‌شوند به دست می‌آیند و در محیط آزمایشگاهی در محیط کشت‌های اختصاصی رشد داده می‌شوند.

یاخته‌های بنیادی بالغین:

یاخته‌های نامتمایزی هستند که در بین یاخته‌های تمایز یافته بافت‌ها و اندام‌های بدن یافت می‌شوند و توانایی نوسازی و تمایز به انواع یاخته‌های اختصاصی اصلی بافت یا اندام را دارند.

پيوند اتولوگ:

در شرايط خاص بيماري مشخص, سلول هاي بنيادي از خود فرد بيمارجدا می شود.

پيوند آلوژن

دو فرد گيرنده و اهداكننده پيوند ممكن است با يكديگر نسبت خويشاوندي داشته باشند( مثل پيوند سلول هاي بنيادي خون ساز بين خواهر,برادر و يا از ساير اعضا خانواده )‌ و يا غيرخويشاوند باشند( دريافت سلول از افراد بالغ يا از خون بند ناف سايرين).

سلول بنیادی خون محیطی:

طي فرايندي به نام آفرزيس, خون از بازوي فرد وارد دستگاه خاصي شده كه گلبول هاي سفيد وي را جدا و سپس گلبول هاي قرمز و پلاسما را به بدن وي باز مي گرداند.

سلول بنیادی مزانشیمال:

سلول های بنیادی چند توان که توانایی تمایز به اکثر رده های سلولی از جمله چربی ، استخوان و غضروف را دارد و در اکثر بافت های انسان بالغ یافت می شود.

فلج مغزی (cerebral palsy):

مجموعه‌ای از اختلالات با درگیری مغز و دستگاه عصبی که در مهارتهای حرکتی، یادگیری، شنیدن، دیدن، تفکر اختلال ایجاد می‌کند.

ژن:

ژن‌ها واحد وراثت هستند. آرایش ژنتیکی یک موجود زنده (ترکیب ژن‌های آن)، تعیین کننده مشخصات آن، مانند رنگ چشمهای یک جانور یا بوی گل یک گیاه است.

ALS:

بیماری ALS از خانواده بیماری های موتورنورون است که باعث از دست رفتن تدریجی عملکرد عضلات می شود و با تضعیف ماهیچه ها در نهایت فرد را دچار فلج عمومی خواهد کرد.

لوسمی:

سرطان خون یا لوسمی یا لوکمیا بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خون ساز بدن است.

مغز استخوان:

سلول‌هاي بنيادي به‌طور مستقيم، از مغز استخوان گرفته مي شوند.

نورون ها:

اصلی‌ترین یاخته‌های عصبی هستند. این یاخته‌ها وظیفه ترارسانی داده‌های عصبی را بردوش دارند.