نقش عملکردی خانواده میکرو RNA -200 در مورفوژنز و نئوپلازی پستان

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 شهریور 1393 | امتیاز: Article Rating

مورفوژنز انشعاب اپیتلیال با گذاراپیتلیال به مزانشیم (EMT) ، فرآیندی که در تکوین طبیعی و پیشرفت سرطان مهم است، ارتباط نزدیک دارد. خانواده miR-200  مورفوژنز اپیتلیال و گذاراپیتلیال به مزانشیم را از طریق یک حلقه فیدبکی منفی با فاکتورهای رونویسی  ZEB1 و ZEB2 تنظیم می کند.  miR-200  بیان mRNA  ژن ZEB1 / 2 را مهار کرده که به نوبه خود می تواند خانواده  miR-200 را کاهش بیان داده و در نهایت منجر به کاهش بیان E-cadherin و القای فنوتیپ مزانشیمی شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که بیان  ژن miR-200  در اواخر دوران بارداری و شیردهی بالا است، در نتیجه  نشان می دهد که این miRs برای مورفوژنز و تمایز اپیتلیال پستان مهم هستند.  ژن های miR-200  در ارتباط با پیشرفت و متاستازسرطان پستان بسیار مورد مطالعه قرار گرفته اند که نشان داده شده است اعضای miR-200  درسرطان پستان شبه بازال آنجاییکه فنوتیپ EMT  غالب است، کاهش بیان می یابند. شواهد رو به رشدی در دست است که خانواده miR-200 ، در متاستاز دیستال پستان افزایش بیان می یابد که نشان می دهد که این miRs برای کلنی شدن سلول های سرطانی متاستازی پستان از طریق القای گذار مزانشیم به اپیتلیال مهم است. نقش دوگانه  miR-200  در سرطان اولیه و متاستاز پستان مورد علاقه اقدامات درمانی آینده است و درک نقش آن و شرکای در تعامل با آن را با جزئیات بیشتر مهم می سازد.

Genes (Basel). 2014 Sep 11;5(3):804-820.

Functional Role of the microRNA-200 Family in Breast Morphogenesis and Neoplasia.

Hilmarsdottir B1Briem E2Bergthorsson JT3Magnusson MK4Gudjonsson T5.

 

Abstract

Branching epithelial morphogenesis is closely linked to epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), a process important in normal development and cancer progression. The miR-200 family regulates epithelial morphogenesis and EMT through a negative feedback loop with the ZEB1 and ZEB2 transcription factors. miR-200 inhibits expression of ZEB1/2 mRNA, which in turn can down-regulate the miR-200 family that further results in down-regulation of E-cadherin and induction of a mesenchymal phenotype. Recent studies show that the expression of miR-200 genes is high during late pregnancy and lactation, thereby indicating that these miRs are important for breast epithelial morphogenesis and differentiation. miR-200 genes have been studied intensively in relation to breast cancer progression and metastasis, where it has been shown that miR-200 members are down-regulated in basal-like breast cancer where the EMT phenotype is prominent. There is growing evidence that the miR-200 family is up-regulated in distal breast metastasis indicating that these miRs are important for colonization of metastatic breast cancer cells through induction of mesenchymal to epithelial transition. The dual role of miR-200 in primary and metastatic breast cancer is of interest for future therapeutic interventions, making it important to understand its role and interacting partners in more detail.

PMID: 25216122
ثبت امتیاز
نظرات
  hi , can you send me all the translation of this article ? sorry my english is not good
  mahshid
  یکشنبه, 14 آذر,1395  | 
  سلام من ترجمه کامل این مقاله رو میخواستم . امکانش هست برام ایمیل کنید ؟ ممنون میشم
  mahshid
  یکشنبه, 14 آذر,1395  | 
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان