پروفایل های بیان میکروRNAها در تمایز سلول های بنیادی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 اسفند 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی، سلول های تمایز نیافته ای هستند که پتانسیل زیادی برای تمایز چند رده ای دارند. این سلول ها به سلول های بنیادی بالغ مانند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) و سلول های بنیادی جنینی(ESCs) دسته بندی می شوند. هم چنین سلول های بنیادی توانایی درمانی بالقوه ای را به دلیل پرتوانی، خود نوزایی و توانایی تمایزی شان دارا هستند. این ویژگی ها آن ها را گزینه مناسبی برای پزشکی بازساختی می سازد. تمایز سلول های بنیادی به سلول های دارای عملکرد بوسیله مسیرهای پیام رسانی و فاکتورهای رونویسی مختلفی کنترل می شود. مطالعات اخیر نقش کلیدی میکروRNAها را در بیماری زایی بیماری های مختلف، تنظیم چرخه سلولی، آپوپتوز، پیری و تعیین سرنوشت سلولی نشان داده است. انواع متعدد سلول های بنیادی پروفایل بیان میکروRNA مختلف و منحصربفردی را دارا هستند. مطالعه ما نقش های تنظیمی جدید miRNAها در فرایند تمایز سلول های بنیادی بویژه سلول های بنیادی بالغ به انواع سلول های دارای عملکرد از طریق تعدیل مسیرهای پیام رسانی و فاکتورهای رونویسی خلاصه کرده است. درک نقش های دقیق miRNAها ممکن است در انجام درمان های بالینی با استفاده از سلول های بنیادی و تکوین بیومارکرهای جدید برای تشخیص اولیه و موثر شرایط پاتوژنیک کمک کننده باشد.

Curr Pharm Biotechnol. 2020 Feb 18. doi: 10.2174/1389201021666200219092520. [Epub ahead of print]

Expression profiles of MicroRNAs in stem cells differentiation.

Rajabi H1Aslani S1Abhari A1Sanajou D1.

Abstract

Stem cells are undifferentiated cells and have great potential in multilineage differentiation. These cells are classified into adult stem cells like Mesenchymal Stem Cells (MSCs) and Embryonic Stem Cells (ESCs). Stem cells, also, have potential therapeutic utility due to their pluripotency, self-renewal, and differentiation ability. These properties make them a suitable choice for regenerative medicine. Stem cells differentiation toward functional cells is governed by different signaling pathways and transcription factors. Recent studies have demonstrated the key role of microRNA's in the pathogenesis of various diseases, cell cycle regulation, apoptosis, aging, cell fate decisions. Several types of stem cells have different and unique miRNA expression profiles. Our review summarizes novel regulatory roles of miRNAs in the process of stem cell differentiation especially adult stem cells into a verity of functional cells through signaling pathways and transcription factors modulation. Understanding the mechanistic roles of miRNAs might be helpful in elaborating clinical therapies using stem cells and developing novel biomarkers for the early and effective diagnosis of pathologic conditions.

PMID: 32072899
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان