مقایسه ماتریکس خارج سلولی عضله جفتی و اسکلتی: پیوند به داخل بدن

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 آذر 1399 | امتیاز: Article Rating
هدف مطالعه
چندین بافت سلول زدایی شده اند و ماتریکس های خارج سلولی آنها به عنوان داربست آلوژنیک یا ژنوژنیک ، در پیوندهای ارتوتوپیک یا هتروتوپیک ، برای اهداف مهندسی بافت استفاده می شوند. جفت منبع جالبی از ماتریکس خارج سلولی است دارای ماتریکس فراوان ، ساختار گسترده رگهای عروقی ، ویژگی تعدیل کنندگی سیستم ایمنی و فاکتورهای رشد می باشد که پس از تولد دور ریخته می شود ،. این مطالعه با هدف مقایسه جفت های سلول زدایی شده سگ و عضلات اسکلتی موش برای بازسازی عضلات اسکلتی در یک مدل موش صحرایی انجام شد.

مواد و روش ها
حفرات عضلانی در اندامهای خلفی موشهای صحرایی نر نژاد Wistar ایجاد شد ، جایی که ماتریکس های خارج سلولی مشتق از عضله و جفت پیوند شدند. تجزیه و تحلیل ماکروسکوپی ، بافت شناسی و ایمونوهیستوشیمی پس از 3 ، 15 و 45 روز جراحی انجام شد.

نتایج
در روز سوم ، واکنش التهابی شدید ، همراه با ماکروفاژها (CD163 +) و سلولهای تکثیر یافته (PCNA +) در گروه کنترل و مجاور ماتریکس های سلول زدایی شده مشاهده شد. درصد سلولهای تکثیر یافته در گروه جفت بیشتر از ماتریکس عضلانی بود. در روزهای 3 و 15، ماکروفاژها CD163 + بالا در گروه ماتریکس عضلانی بیشتر از جفت بودند ، در حالی که CD163 + پایین در جفت بیشتر از ECM عضلانی بودند. ماتریکس های جفت در مقایسه با عضلات در روز 15 کاملاً تخریب نشده بودند. پس از 45 روز ، هر دو ماتریکس جذب شده و از نظر مورفولوژیکی، میوفیبرهای طبیعی با کاهش نفوذ سلول مشاهده شدند.

نتیجه گیری
این نتایج نشان داد که ECM زنوژنیک جفت ،که به صورت هتروتوپیک پیوند شده بودند (نشان دهنده یک ریز محیط حیاتی و چالش برانگیز) ، واکنش های التهابی موضعی مشابه ECM آلوژنیک عضله که بصورت ارتوتوپیک پیوند شده بودند را القا می کند. بنابراین ، ماتریکس خارج سلولی مشتق شده از جفت باید در طب بازساختی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
Comparison between placental and skeletal muscle ECM: in vivo implantation
Carla Maria F Carvalho,Luciano C. P. C. Leonel,Rafael R. Cañada,Rodrigo S. N. Barreto,Durvanei A. Maria,Mariano Del Sol, s


ABSTRACT
Purpose of the study
Several tissues have been decellularized and their extracellular matrices used as allogeneic or xenogeneic scaffolds, either in orthotopic or heterotopic implantations, for tissue engineering purposes. Placentas have abundant matrix, extensive microvascular structure, immunomodulatory properties, growth factors and are discarded after birth, representing an interesting source of extracellular matrix. This study aimed at comparing decellularized canine placentas and murine skeletal muscles to regenerate skeletal muscles in a rat model.
Materials and Methods
Muscle pockets were created at the posterior limbs of male Wistar rats, where the muscle- and placenta-derived extracellular matrices were implanted. Macroscopic, histological, and immunohistochemical analyses were performed after 3, 15, and 45 days of surgeries.
Results
On the third day, intense inflammatory reaction, with macrophages (CD163+) and proliferative cells (PCNA+) being observed in control group and adjacent to the decellularized matrices. The percentage of proliferative cells was higher in placenta than in muscle matrices. Macrophages CD163+ high were higher in muscles than in placentas, whereas CD163+ low were higher in placentas than in muscle ECM, at days 3 and 15. Placental matrices were not completely degraded at day 15, as opposed to the muscular ones. After 45 days, both matrices were resorbed and morphologically normal myofibers, with reduction of cell infiltration, were observed.
Conclusions
These results demonstrated that xenogeneic placental ECM, implanted heterotopically (representing a biologically critical and challenging microenvironment), induced local inflammatory reactions similar to the allogeneic muscle ECM, implanted orthotopically. Thus, placenta-derived extracellular matrix must be further explored in regenerative medicine.

PMID: 8475656
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان