اثر تمایزی پروتئین مورفوژنتیک استخوان (BMP) بر سلولهای بنیادی اپیتلیال آمنیوتیک انسان در بیان مارکرهای رده اکتودرمی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 آذر 1399 | امتیاز: Article Rating
سلول های بنیادی ابزاری امیدوار کننده برای درمان انواع بیماری های تحلیل برنده هستند. سلولهای بنیادی اپیتلیال آمنیوتیک انسانی (hAEC) دارای ویژگی های مطلوب و منحصر به فردی هستند که آنها را به کاندیدای مناسب سلول درمانی تبدیل می کند. در این مطالعه ، ما اثرات BMP-4 (پروتئین مورفوژنتیک استخوان -4) و مهار آن در تمایز AEC ها به رده های اکتودرمی را بررسی کرده ایم. تجزیه و تحلیل رده اکتودرمی مشتق شده از AEC
)سلولهای عصبی و کراتینوسیت) با استفاده از روش فلوسیتومتری برای بیان Map2 و β-توبولین (به عنوان نشانگرهای عصبی) و Olig2 ، MBP به عنوان( نشانگرهای الیگودندروسیت) و K14 و K10 (به عنوان نشانگرهای کراتینوسیت) انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که noggin(به عنوان آنتاگونیست( BMP ، BMP4 و هر دو BMP4 و هپارین (با هم یا جداگانه) به ترتیب بیان مارکر عصبی و کراتینوسیت را افزایش می دهند. بیان مارکرهای MAP2 ، olig2 و K14 در ,hAEC 21 روز پس از مواجهه با محیط تمایزی (بدون فاکتورهای رشد) در مقایسه با روزجداسازی ، به طور قابل توجهی کاهش یافته است ، که این فرضیه را تقویت می کند که AEC ها به سلولهای پرتوان تمایز می یابند. علاوه بر این ، فعال سازی و مهار سیگنالینگ BMP هیچ تاثیری بر زنده مانی hAEC ها ندارد. نتایج این مطالعه نشان داد که سیگنالینگ BMP و مهار آن از عوامل اصلی برای تمایزبه رده اکتودرمی سلولهای بنیادی مشتق از آمنیون می باشد.


The differentiation effect of bone morphogenetic protein (BMP) on human amniotic epithelial stem cells to express ectodermal lineage markers
• Felor Biniazan, Asma Manzari-Tavakoli, Fahimeh Safaeinejad, Ali Moghimi, Farzad Rajaei & Hassan Niknejad
Abstract
Stem cells are a promising tool for treatment of a variety of degenerative diseases. Human amniotic epithelial stem cells (hAECs) have desirable and unique characteristics that make them a proper candidate for cell therapy. In this study, we have investigated the effects of BMP-4 (bone morphogenetic protein-4) and its inhibition on differentiation of AECs into ectodermal lineages. Analysis of AEC-derived ectodermal lineages (neurons and keratinocytes) was performed by using flow cytometry technique for Map2 and β-tubulin (as neuron markers), Olig2 and MBP (as oligodendrocyte markers), and K14 and K10 (as keratinocyte markers). The results of this study illustrated that noggin (as BMP antagonist), BMP4, and both BMP4 and heparin (together or separately) increased neural and keratinocyte marker expression, respectively. The expression of markers MAP2, olig2, and K14 in hAECs has been significantly decreased 21 days after exposure to differentiation medium (without growth factors) compared with isolation day, which supports the hypothesis that AECs can be dedifferentiated into pluripotent cells. Moreover, activation and inhibition of BMP signaling have no effects on viability of hAECs. The results of this study showed that BMP signaling and its inhibition are the key factors for ectodermal lineage differentiation of amnion-derived stem cells.
PMID: 0998876
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان