ارزیابی پتانسیل تمایز سلولهای بنیادی مشتق از خون قاعدگی زنان نابارور به سلولهای شبه تخمک

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 دی 1399 | امتیاز: Article Rating
چکیده
یکی از پیچیده ترین مشکلات ناباروری در بین زنان ، تعداد و کیفیت تخمک ها است. سلول های بنیادی مشتق از خون قاعدگی (MenSCs) منبعی از سلول های بنیادی مزانشیمی است که اخیراً کشف شده است و به عنوان منبع مناسبی از سلول ها برای طب بازساختی شناخته می شود. هدف ما بررسی این است که آیا MenSC به عنوان منبع سلولی اتولوگ از زنان سالم و مبتلا به آندومتریوز و PCOS از نظر مورفولوژی ، الگوی بیان مارکرهای سطحی ، پتانسیل تمایز به سلولهای شبه تخمک و بیان ژن های مربوط به اووسیت دارای ویژگی های متفاوتی هستند.

نمونه های خون قاعدگی (1-2 میلی لیتر) از زنان سالم و نابارور PCOS) و آندومتریوز) در محدوده سنی 22 تا 35 سال جمع آوری شد. MenSC های جدا شده توسط روش سانتریفوژ شیب چگالی, Ficoll-Paque با روش فلوسیتومتری تعیین ویژگی شدند. MenSCs تحت القای مایع فولیکولی 20٪ (FF) قرار گرفتند، و سپس آنها برای تمایز توسط روش Real Time-PCR و ایمونوسیتوشیمی ارزیابی شدند.

MenSC ها که از زنان آندومتریوز مشتق شده اند ، مورفولوژی متفاوتی از PCOS و زنان سالم داشتند ، اما از نظر الگوی مارکرهای سطحی خود مشابه بودند. تمام MenSC های القا شده تغییرات مورفولوژیکی را نشان داده و بیان ژن های مربوط به اووسیت STELLA ) ، GDF9 ، STRA8 ، PRDM ، LHR ، FSHR ، SCP3 ، DDX4 و( ZP2 را در هفته دوم کشت نشان دادند ، اما تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود داشت. MenSC های مشتق از آندومتریوز سطح بالاتری از بیان ژن و پروتئین را نشان دادند.

این یافته ها نشان می دهد که MenSCs ناشی از آندومتریوز و بیماران PCOS تحت القای20٪ FF ، نه تنها می توانند به سلولهای شبه تخمک متمایز شود ، بلکه پتانسیل تمایزی بیشتری را در مقایسه با زنان سالم نشان می دهد. این نشان دهنده امکان استفاده از MenSC های خود بیماران برای تمایز به سلولهای شبه تخمک است.
Evaluating differentiation potential of the human menstrual blood-derived stem cells from infertile women into oocyte-like cells
AzarSheikholeslamiaNaserKalhoraMohsenSheykhhasanaRahilJannatifarbSeyedeh SaeidehSahraeiab


Abstract
One of the most intricate infertility problems among women is the number and quality of the oocytes. Menstrual blood-derived stem cells (MenSCs) are a recently discovered source of mesenchymal stem cells which is known as a suitable source of cells for regenerative medicine. We aimed to investigate whether MenSCs as autologous cell source from endometriosis, PCOS, and healthy women have different characteristics regarding their morphology, CD marker expression pattern, differentiation potential into oocyte-like cells, and oocyte-related genes expression.
Menstrual blood samples (1−2 ml) from healthy and infertile women (PCOS and endometriosis) in the age range of 22–35 years were collected. Isolated MenSCs by the Ficoll-Paque density-gradient centrifugation method was characterized by flow cytometry. MenSCs were induced under 20 % follicular fluid (FF), and then they were evaluated for differentiation by Real time-PCR and immunocytochemistry assay.
MenSCs derived from endometriosis women had different morphology from PCOS and healthy women, but similar regarding their CD marker pattern. All induced MenSCs showed morphological changes and expressed oocyte related genes (STELLA, GDF9, STRA8, PRDM, LHR, FSHR, SCP3, DDX4, and ZP2) in the 2nd week of culture, but there was a significant difference between the groups. Endometriosis-derived MenSCs showed higher levels of both gene and protein expressions.
These findings propose that MenSCs derived from endometriosis and PCOS patients under 20 % FF, not only could differentiate into oocyte-like cells, but also showed more differential potential in comparison with healthy women. This indicates the possibility of using the patients’ own MenSCs to differentiate into the oocyte-like cells.
PMID: 098765
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان