تقویت ترمیم زخم توسط محیط رویی سلول های استرومایی مشتق از چربی تحت نوردرمانی در زخم پوستی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 21 اسفند 1399 | امتیاز: Article Rating
زمینه و هدف:
هدف از این مطالعه بررسی این بود که آیا محیط رویی مشتق از اسفروئیدهای سلولهای استرومایی مشتق از چربی (ASM) تحت نوردرمانی (PBM) می تواند آنژیوژنز و بازسازی بافت را تحریک کند تا عملکرد بافت پوست در مدل زخم پوستی حیوان را بهبود بخشد یا خیر.
روش ها و یافته ها:
ASC در پلیت 24 خانه پوشش داده شده با کیتوزان با تراکم 104 × 7.5 سلول / سانتی متر مربع کشت شد و اجازه چسبندگی در 37 درجه سانتی گراد داده شد. طی 3 روز پس از کشت ، ASC با تابش PBM ، اسفروئید تشکیل داد. محیط کشت رویی (CM) از PBM-ASC ، اسفروئید سلولهای استرومایی مشتق از چربی (spheroid) و PBM-sphereoid جمع آوری شدند و به ترتیب ، در دور 13000g در 4 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ شد و قبل از استفاده برای ELISA. ، سنجش پروتئین یا سنجش ترمیم زخم در داخل بدن ذخیره شدند. محلول نمکی بافر فسفات ، CM کشت شده از ASC ، CM کشت شده از ASC پیش از تابش PBM ، CM کشت شده از اسفروئید ASC و PBM-spheroid-CM (PSC) برای ارزیابی اثرات درمانی PSC در داخل بدن به یک بستر زخم در موش پیوند زده داده شد. PSC بسته شدن زخم را در یک مدل آسیب پوستی در مقایسه با PBS ، CM ، PBM-CM و spheroid-CM افزایش داد. تراکم تشکیلات عروقی در نتیجه عوامل رگ زای منتشر شده توسط بستر زخم افزایش یافت و بازسازی بافت در محل ضایعه را افزایش داد.
نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که پیوند PSC به طور قابل توجهی می تواند ترمیم عملکرد را در مقایسه با درمان با PBS ، CM ، PBM-CM یا spheroid-CM بهبود بخشد. پیوند PSC ممکن است یک شکل موثر از درمان پاراکرین برای ترمیم بستر زخم باشد.

Enhancement of Wound Healing by Conditioned Medium of Adipose-Derived Stromal Cell with Photobiomodulation in Skin Wound

Background and Objectives: The objective of this study was to investigate whether conditioned medium from photobiomodulation (PBM) irradiated adipose-derived stromal cell (ASC) spheroids prior to implanting could stimulate angiogenesis and tissue regeneration to improve functional recovery of skin tissue in an animal skin wound model.
Methods and Results: ASC were split and seeded on chitosan-coated 24 well plate at a density of 7.5×104 cells/cm2, and allowed to adhere at 37°C. Within 3 days of culture, ASC formed spheroids by PBM irradiation. Conditioned medium (CM) fractions were collected from the PBM-ASC to yield nor adipose-derived stromal cell spheroid (spheroid) and PBM-spheroid, respectively, centrifuged at 13,000 g at 4℃ for 10 min, and stored prior to use for ELISA, protein assay, or in vivo wound-healing assays. Phosphate-buffered saline, cultured CM from ASCs, PBM irradiation prior to implanting conditioned medium from ASC, cultured CM from ASC spheroid, and PBM–spheroid-CM (PSC) were transplanted into a wound bed in athymic mice to evaluate therapeutic effects of PSC in vivo. PSC enhanced wound closure in a skin injury model compared to PBS, CM, PBM–CM, and spheroid-CM. The density of vascular formations increased as a result of angiogenic factors released by the wound bed and enhanced tissue regeneration at the lesion site.
Conclusions: These results indicate that implant of PSC can significantly improve functional recovery compared to PBS, CM, PBM–CM, or spheroid-CM treatment. Implant of PSC may be an effective form of paracrine mediated therapy for treating a wound bed.
PMID: 435678
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان