(آرشیو سال 1391)
سلولهای بنیادی و پیش ساز خون (HSPCs) درمجاورت دیواره رگ های خونی در کیسه زرده، منطقه آئورت- گناد - مزونفروز، کبد و مغز استخوان جنین (FBM) ظهوروتکوین می یابند . در مغز استخوان موش بالغ ، سلول های اطراف عروقی (perivascular) تشکیل یک "نیچ" را برای HSPCs می دهند. سلول های استرومایی / بنیادی م...
امتیاز: Article Rating | PMID:
سلول های پری واسکولار بند ناف انسانی (HUCPVCs)، منبع دردسترسی از سلول های استرومایی مزانشیمی جهت استفاده در سلول درمانی می باشند. ما علاقه مند بودیم که بفهمیم چطور تفاوت های آن ها از MSCهای مشتق از مغز استخوان انسان دیدگاه های جدیدی را در مورد بیولوژی MSC در اختیار ما قرار می دهد. ما دریافتیم که در ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
سلول های بنیادی پرتوان انسانی (hPSCs) یعنی سلول های بنیادی جنینی انسان و سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان قادر به خودتکثیری و تمایز به چندین نوع سلول می باشند. به خاطر این توانایی ها، تلاش های فراوانی در جهت استفاده از hPSCها در طب ترمیمی و سلول درمانی صورت گرفته است. اما در عین حال، hPSCها تومور...
امتیاز: Article Rating | PMID:
بیماری های مزمن ریوی نظیر فیبروز ریوی و سیستیک فیبروزیز یا بیماری های مزمن انسداد مجاری ریوی و آسم، علل اصلی مرگ و میر در سراسر دنیا می باشند که بار اقتصادی، اجتماعی و انسانی قابل توجهی را به همراه دارند. با نگاهی بر وضعیت ناامیدکننده عوامل درمانی در دسترس، دستیابی به رویکردهای درمانی که نه تنها به ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
اهداف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف (UCMSCs) بر روی بیماری های پانکراسی شدیدا حاد (SAP) در موش های صحرایی می باشد. روش ها: با تزریق سدیم تاروکولات به مجرای پانکراسی موش ها صحرایی، SAP القا گردید. در یک گروه، سوسپانسیون سلولی UCMSC حاوی پنج میلیون سلول در زمان های صفر...
امتیاز: Article Rating | PMID:
سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان (hUCMSCs) به عنوان سلول های جایگزین ایده آلی برای MSCهای مغز استخوان در نظر گرفته شده اند. اما، تاکنون، هیچ روش کارا و مناسبی برای جداسازی و کشت hUCMSC موجود نداشته است. مطالعه حاضر برای کشف هضم آنزیمی تغییریافته برای hUCMSC در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت. روش ه...
امتیاز: Article Rating | PMID:
شواهد رو به افزایش نشان داده اند که سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی (ASCs) می توانند به سلول های شبه سلول های شوآن (SC) دگر تمایز یابند و امکان بازسازی اعصاب را افزایش دهند. این مشاهدات بیانگر پتانسیل روش های درمانی جدید برپایه پیوند سلولی جهت درمان آسیب های اعصاب محیطی و بیماری های تخریب کننده نو...
امتیاز: Article Rating | PMID:
هویت سلول های پروژنیتوری و بنیادی پانکراسی هنوز مورد بحث است. پیشنهاد شده است که این سلول ها از اپیتلیوم لوله ای پانکراسی و یا بخش جزیره ای پانکراس مشتق می شوند. در اینجا، ما گزارش می کنیم که سلول های ستلایتی پانکراس (PSC) که تصور می شد در فیبروز پانکراس مشارکت داشته باشند، دارای خصوصیات سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID:
خصوصیات خودنوسازی و تمایز یک سلول بنیادی در کاربرد آن در طب ترمیمی بسیار حائز اهمیت هستند. توان تکثیر، پتانسیل تمایز و خصوصیات اپی ژنتیکی سلول های بنیادی منابع مختلف با هم تفاوت دارند. مطالعات نشان داده اند که پتانسیل سلول های بنیادی در برنامه ریزی مجدد iPS بسیار بالا می باشد. به منظور بررسی این موض...
امتیاز: Article Rating | PMID:
استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف (CB) برای کاربردهای سلول درمانی در درمان بیماری های مختلف CNS پیشنهاد شده است. ما فرض کردیم که راهکارهای مهندسی بافت ممکن است کارایی این رویکردها را از طریق بهبود قدرت حیات طولانی مدت و عملکرد پروژنیتورهای عصبی مشتق از سلول های بنیادی ارتقا دهند. برای آزمایش ای...
امتیاز: Article Rating | PMID:
برای بیماران مبتلا به نارسایی ذاتی مغز استخوان (BMF) یا افرادی با BMF اکتسابی که درمان های سرکوب کننده سیستم ایمنی در آن ها موثر واقع نشد و افرادی که فاقد یک دهنده مناسب بودند، پیش آگهی و تشخیص بیماری ضعیف است. پیوند خون بند ناف، دسترسی و امکان پیوند سلول های بنیادی هماتوپوئیتیکی را در غیاب یک دهنده...
امتیاز: Article Rating | PMID:
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف متشکل از یک جمعیت منحصر به فردی از سلول های پروژنیتوری هستند که هر دو نوع مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های عصبی را بیان می کنند و قادرند به سرعت به سلول های عصبی تمایز یابند.
امتیاز: Article Rating | PMID:
آنالیزهای پروتئومیکس مقایسه ای بین سلول های پروژنیتوری سلول های اندوتلیالی مشتق از خون بند ناف و خون محیطی جهت کاربردهای سلول درمانی
امتیاز: Article Rating | PMID:
پتانسیل تمایز سلول های بنیادی هماتوپئیتیکی خون بند ناف و بالغ انسانی به سلول های T با استفاده از مولکول های ضد گیرنده آریل هیدروکربن افزایش پیدا می کند
امتیاز: Article Rating | PMID:
خون سازی طولانی مدت توسط تعداد بسیار کمی از سلول های بنیادی هماتوپوئیتیکی تداوم می یابد که قادر به خودنوسازی و تمایز به چندین رده از سلول های خون ساز می باشند. در حال حاضر، مارکر sialomucin CD34 برای شناسایی و تخلیص پروژنیتورهای اولیه هماتوپوئیتیکی مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به منبع سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID:
صفحه 2 از 19ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان