(آرشیو سال 1394)
آسیب های زیر جلدی طناب نخاعی (SCI) با استفاده از کاتتر بالن در 45 رت ایجاد شد و پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بندناف انسانی (hUCB-MSCs) در محل آسیب انجام گرفت. عملکرد حرکتی در گروه های پیوند شده با hUCB-MSCs به طور معناداری بهبود داشتند. ELISA کمی از عصاره طناب نخاعی آسیب دیده افزایش بی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26435538
مهندسی بافت نویدی برای درمان بافت های آسیب دیده و بیمار، به ویژه آن بافت هایی است که به راحتی تحت ترمیم و بازسازی در ناحیه قرار نمی گیرند. تکنیک های بسیاری برای کشت سلول و بافت و تمایز سلولهای غضروفی با استفاده از انواع سلول، روش تمایز و داربست موجود است. در هر مورد، نشان دادن فنوتیپ سلولی و ترکیب ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26445845
سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی قادر به تمایز به انواع سلول های مختلف هستند و در نتیجه برای پزشکی ترمیمی مفید در نظر گرفته می شوند. با این حال به نظر می رسد این ویژگی تمایز با شروع و متاستاز تومور مرتبط باشد و سبب افزایش نگرانی های ایمنی شود بنابراین نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. در این مطالعه، ما س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26439686
هدف: ما به تازگی نشان دادیم که پیوند درون بطنی سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) مشتق از خون بند ناف انسان ,(UCB) هیدروسفالی بعد از هموراژیک (PHH) و آسیب مغزی بعد از خونریزی داخل بطنی شدید (IVH) را در موش های تازه متولد شده به طور قابل توجهی کاهش می دهد. هدف از این مطالعه بهینه سازی زمان بندی پیوند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26440762
مقدمه: با وجود پتانسیل درمانی سلولهای استرومایی/ بنیادی مشتق از بافت چربی (ASC)، برخی از مشکلات بالینی به دلیل قوانین سلول درمانی وجود دارد. مواد و روش ها: ماتریکس سلولی چربی خرد شده(MCAM) قابل تزریق از طریق استخراج انتخابی بخش های بافت همبند در بافت چربی با حداقل دستکاری مکانیکی آماده شد....
امتیاز: Article Rating | PMID: 26440061
روش های مهندسی بافت استخوان برای بهبود موانع روش معمولی پیوند استخوان دلگرم کننده است. به لطف توانایی خود تجدیدی و تمایز چند رده ای، سلولهای بنیادی یکی از بازیگران عمده در روش های مهندسی بافت هستند، و در این میان سلول های بنیادی مزانشیمی بزرگسالان (MSCs) وعده بزرگی را برای استراتژی های پزشکی ترمیمی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26441682
روش نورون زایی دستاوردهای بسیاری را در دهه گذشته داشته است، که در طی آن بیومارکرهای مولکولی مختلفی پدید آمدند و به طور گسترده برای بررسی سلول بنیادی جنینی و عصبی بالغین (NSC) استفاده می شوند. با این وجود، تصویری منسجم و نظامند برای به تصویر کشیدن ویژگی های عملکردی مارکرهای خاص بیان شده در انواع سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26421301
روش های پیوند سلول بنیادی جهت درمان لوسمی و سایر بیماری ها از دهه 1960 استفاده شده است، اما با توج به خطرات تنها بیماران با بیماری های تهدید کننده زندگی به طور معمول تحت پیوند قرار گرفتند. در حال حاضر پیوند سلول بنیادی به نقطه ای رسیده است که برای استفاده جهت بیماری هایی که زندگی را تهدید نمی کنند ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26423301
سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) نشان دهنده منبعی بسیار خوب از درمان های بر پایه سلول اتولوگ برای زخم های مزمن می باشد. ویژگی های عملکردی MSCs ممکن است به نفع بهبود زخم از طریق اعمال قدرت بازسازی متعدد آنها باشد. با این حال، پیر شدن سلول ناشی از بیماری های تخریب کننده مزمن یا سن دهنده می تواند باعث اث...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26424496
طب ترمیمی یک زمینه چند رشته ای است که در آن ادامه پیشرفت به مجموعه متنوعی از فن آوری ها که طیف وسیعی از رشته های پزشکی، علوم و مهندسی می باشد، وابسته است. این بررسی توضیح می دهد چگونه چنین تکنیکی، مدل سازی ریاضی، می تواند جهت بهبود مهندسی بافت اعضاء و درمان با سلول بنیادی استفاده شود. چندین مطالعه م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26423295
توانایی تولید سلول های بنیادی پرتوان القاء شده انسانی (iPSCs) از سلول های سوماتیک امیدواری های فوق العاده ای را برای طب ترمیمی ایجاد کرده و استفاده از آن به طور فزاینده ای در سال های اخیر افزایش یافته است. با این حال، کارایی بازبرنامه ریزی پائین است و ناپایداری کروموزومی و پتانسیل تومورزایی نگرانی ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26424535
برای غلبه بر معایب درمان برپایه سلول بنیادی مانند بقاء کم سلول در محل بیماری، استانیوکلسین-2 (STC2) را استفاده نمودیم، خانواده ای از هورمون های گلیکوپروتئینی مترشحه که جهت مهار آپوپتوز و آسیب اکسیداتیو و القاء تکثیر عمل می کنند. ژن STC2 به منظور طولانی تر کردن بقاء و محافظت سلول ها از آسیب توسط استر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26424558
اپی تلیوم رنگدانه شبکیه (RPE) یک سلول تک لایه رنگدانه است که سلول های گیرنده نوری واقع در شبکیه عصبی را پشتیبانی می کند. RPE برای بینایی ضروری است و اختلال عملکرد آن منجر به آسیب های متعدد چندگانه با راه کارهای محدود تغییر بیماری همراه است. بازسازی شبکیه از RPE در مهره داران پست ممکن است، اما به طور...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26427459
سلول های بنیادی جنینی موشی (mESCs) به محیط کشتی که در آنها جمعیت های هتروژنی از میکرووزیکول ها (mESMVs) هستند رها می شوند، اجزاء مهم ارتباط سلول-سلول می باشند، که محتویاتشان را نه تنها به سایر سلول های بنیادی بلکه همچنین به سلول های سایر منابع انتقال می دهند. هدف از این مطالعات نشان دادن این بود که ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26427460
هدف: بررسی تفاوت میان سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) مشتق شده از بافت های مختلف و تاثیر آنها برکاربردهای بالینی. مواد و روش ها: در این مطالعه، سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی (AD)، بافت بند ناف (UC) و خون قاعدگی (Men) جدا و ویژگی های بیولوژیکی آنها از نظر تکثیر، پاساژپذیری، تشکی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26433660
صفحه 8 از 39ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان