(آرشیو سال 1395)
بازبرنامه ریزی سرنوشت سلولی به سمت سلول های بنیادی پرتوان و سایر انواع سلول، در درک ما در مورد پلاستیسیتی سلولی انقلابی ایجاد کرده است. طی یک دهه اخیر، فاکتورهای رونویسی و میکروRNAها تبدیل به فاکتورهای بازبرنامه ریزی قوی برای تعدیل سرنوشت سلولی شده اند. اخیرا، تلاش ها روی بازبرنامه ریزی سرنوشت سلولی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28213718
زمینه نوظهور پزشکی بازساختی، روش های خلاقانه ای از سلول درمانی و مهندسی بافت/ اندام را به عنوان رویکردی جدید برای درمان بیماری های کبدی ارائه می کند. پایه و اساس علمی نهایی هم سلول درمانی بیماری های کبدی و هم مهندسی بافت و اندام کبدی بوسیله مطالعات عمیق مکانیسم های سلولی و مولکولی بازسازی کبدی میسر ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28210629
کامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/منیزیوم اخیرا برای سیستم های زیست تخریب پذیر استخوان ساز پیشنهاد شده است، زیرا با توجه به خلوص پلیمر، آن ها زیست سازگاری و زیست فعالی تقویت شده را با ویژگی های مکانیکی بهتر بویژه قدرت خاص خزشی پلیمر ترکیب کردند. یک سوال هنوز در مورد رفتار باکتری شان باقی مانده است. برای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28211364
کامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/منیزیوم اخیرا برای سیستم های زیست تخریب پذیر استخوان ساز پیشنهاد شده است، زیرا با توجه به خلوص پلیمر، آن ها زیست سازگاری و زیست فعالی تقویت شده را با ویژگی های مکانیکی بهتر بویژه قدرت خاص خزشی پلیمر ترکیب کردند. یک سوال هنوز در مورد رفتار باکتری شان باقی مانده است. برای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28211364
استئوآرتریت یک بیماری خطرناک غضروف مفصلی است. فاکتورهای پاتوژن دخیل در این بیماری شامل التهاب، تخریب ماتریکس خارج سلولی و نارسایی در بازساخت غضروف مفصلی است. مطالعات پیش درمانگاهی نشان می دهد که miR-140 ممکن است نقش محافظتی را در ایجاد استئوآرتریت بازی کند اما در مورد مکانیسم هایی که این امر به دلیل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27727249
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) منبع سلولی جذابی برای بازسازی غضروف است اما پروتکل های موجود برای تمایز غضروفی در آزمایشگاه، نتایج غیرکافی را نشان می دهد. در تحقیق برای نقایص غضروف زایی iPSCها، این مطالعه بررسی کرد که آیا پروتئین SOX9 به اندازه کافی طی فازهای متعدد تمایز غضروفی دو رده iPSCانسان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26906619
تمایز کارامد سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) به نورون ها برای مدل سازی بیماری ها، غربالگری داروها و سلول درمانی در طب بازساختی اهمیت دارد. در این مقاله، ما قابلیت پنج فاکتور رونویسی(TFs) به سمت این هدف را گزارش کرده ایم: NEUROG1، NEUROG2، NEUROG3، NEUROD1 و NEUROD2. برخلاف روش های پیشین که کمبو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28205555
پیشرفت ها در مطالعات با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) درمان های بازسازی کننده بافتی را با ابزار امیدوارکننده ای در بسیاری از زمینه های پزشکی تبدیل کرده است. در ارتوپدی، یکی از چالش های عمده بازسازی بافت غضروفی عمدتا در دیارتروز بوده است. در القای سلول های بنیادی مزانشیمی، علاوه بر تمایز سلولی، محتو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28194374
پیشرفت ها در مطالعات با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) درمان های بازسازی کننده بافتی را با ابزار امیدوارکننده ای در بسیاری از زمینه های پزشکی تبدیل کرده است. در ارتوپدی، یکی از چالش های عمده بازسازی بافت غضروفی عمدتا در دیارتروز بوده است. در القای سلول های بنیادی مزانشیمی، علاوه بر تمایز سلولی، محتو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28194374
هدف: مطالعه سیستمیک حاضر به بررسی نتایج به کاربردن برخی از رایج ترین داربست های استفاده شده در ترکیب با سلول های بنیادی و فاکتورهای رشد در مطالعات جانوری و بالینی پرداخته است. روش ها: مطالعه الکترونیک جامع مطابق با دستورالعمل های PRISMA در NCBI PMC و PubMed از ژانویه 1970 تا دسامبر 2015 صور...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28194530
بازسازی نورون های آسیب دیده و ریکاوری عملکرد حسی و حرکتی بعد از آسیب کامل طناب نخاعی(SCI) چالش برانگیز است. پیش از این ما ما داربست کلاژنی به نام داربست NeuroRegen را برای پیشبرد رشد آکسونی در امتداد فیبرهای کلاژنی و مهار تشکیل اسکار گلیالی بعد از آسیب طناب نخاعی ایجاد کردیم. زمانی که این داربست با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28185615
ما داربست های ژلاتین سه بعدی کراس لینک شده با جنیپین را طراحی، تولید و بهینه سازی کردیم که از نظر زیستی فعال و زیست تقلید بود و هم برای فاکتورهای رشد و هم برای انتقال سلول فعالیت دو گانه ای داشت. پودر ژلاتین نوع B در آب دیونیزه حل شد. صد میلی گرم جنیپین در ده میلی لیتر آب دیونیزه حل شد. سه غلظت جنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28185928
به خوبی مشخص شده است که سیگنال های محیط خارج سلولی مانند محرک فیزیکی، روی ویژگی هایی مانند تمایز و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) اثر می گذارند. بسیاری از استراتژی های درمانی برای افزایش کارایی سلول درمانی ها این ویژگی ها را هدف قرار می دهند و معمولا برای ترمیم عملکردهای ترمیم بافتی در زمان آس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28186467
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول هایی چند توان هستند و دو ویژگی مهم که مشخصه سلول های بنیادی است را نشان می دهند: خودنوزایی و تمایز. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند به جایگاه آسیب، التهاب و تومور مهاجرت کنند. علاوه براین، سلول های بنیادی مزانشیمی متحمل تمایز شبه میوفیبروبلاستی می شوند، برای م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28185193
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول هایی چند توان هستند و دو ویژگی مهم که مشخصه سلول های بنیادی است را نشان می دهند: خودنوزایی و تمایز. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند به جایگاه آسیب، التهاب و تومور مهاجرت کنند. علاوه براین، سلول های بنیادی مزانشیمی متحمل تمایز شبه میوفیبروبلاستی می شوند، برای م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28185193
صفحه 4 از 43ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان