(آرشیو سال 1395)
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) سلول های چند توانی هستند که قادر به تمایز به چندین نوع سلول هستند و بنابراین منابع سلولی را برای کاربردهای بالینی ارائه می کنند. عدم حضور سلول های بنیادی مزانشیمی لانه گزینی کرده در جایگاه های آسیب نشان می دهد که فاکتورهای پاراکراینی(حداقل تا حدی) بوسیله وزیکول های خارج...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28164431
توانایی تولید بافت های انسانی از سلول های بنیادی در آزمایشگاه، انتظارات بیشماری را بین جامعه پزشکی، بیماران و عموم مردم ایجاد کرده است. این ارگانوئیدها مطالعه تکوین طبیعی و بیماری های را مقدور می سازند و اجازه تست کردن ترکیبات به صورت مستقیم روی بافت های انسانی را می دهند. ارگانوئیدها امیدها را برای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28104841
بیماری های قلبی عروقی(CVD) دلیل اصلی مرگ در جامعه مدرن است. قلب بالغ به طور ذاتی فاقد توان ترمیم و بازسازی میوکاردیوم آسیب دیده از آسیب ایسکمی است.درک محدود از فرایند ترمیم بافت قلبی، مانع از ایجاد راه حل های درمانی برای درمان بیماری های قلبی عروقی مانند کاردیومیوپاتی ایسکمی می شود. در سال های اخیر،...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28104773
پالپ بافت بسیار رگزایی شده ای است که در محیط بسط ناپذیری قرار گرفته است که بوسیله دیواره های سخت دنتین احاطه شده است که تنها از ناحیه رأسی قابل دسترس است. سیستم عروقی پالپ نه تنها مسئول تهیه مواد غذایی و دفع مواد زاید است بلکه در پاسخ التهابی پالپ و بازسازی متعاقب آن نیز به طور فعال شرکت می کند. این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28106505
در این جا ما بیان لیگاند مرگ برنامه ریزی شده سلولی 1/2 (PD-L1/L2) را در سلول های بنیادی سرطان سینه و کولون(CSCs) گزارش کردیم. بنیادینگی این سلول ها بوسیله مارکرهای سطحی آن ها ثابت شد. با استفاده از آنالیزهای فلوسایتومتری، ما نشان دادیم که بیان PD-L1 در سلول های بنیادی سرطانی هر دو نوع سرطان در مقایس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28107571
در این جا ما بیان لیگاند مرگ برنامه ریزی شده سلولی 1/2 (PD-L1/L2) را در سلول های بنیادی سرطان سینه و کولون(CSCs) گزارش کردیم. بنیادینگی این سلول ها بوسیله مارکرهای سطحی آن ها ثابت شد. با استفاده از آنالیزهای فلوسایتومتری، ما نشان دادیم که بیان PD-L1 در سلول های بنیادی سرطانی هر دو نوع سرطان در مقایس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28107571
رویکردهای مبتنی بر سلول، شامل پیوند هپاتوسیت ها و کبدهای مهندسی بافت شده، جایگزین های امیدوار کننده ای را ارائه می کنند و انتظار می رود که بیماران مبتلا به بیماری های کبدی را تا زمان پیوند کبد یا ریکاوری از طریق بازسازی کبد آسیب دیده حمایت کنند. با این حال، موفقیت سلول درمانی ها نیز وابسته به این اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28102609
رویکردهای مبتنی بر سلول، شامل پیوند هپاتوسیت ها و کبدهای مهندسی بافت شده، جایگزین های امیدوار کننده ای را ارائه می کنند و انتظار می رود که بیماران مبتلا به بیماری های کبدی را تا زمان پیوند کبد یا ریکاوری از طریق بازسازی کبد آسیب دیده حمایت کنند. با این حال، موفقیت سلول درمانی ها نیز وابسته به این اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28102609
سلول های بنیادی جنینی(ESCs) دارای یک توانایی پرتوان برای تمایز به انواع رده های سلولی در آزمایشگاه است. بررسی نقش های هم کشتی سلول های بنیادی جنینی موشی(mESCs) با جزایر پانکراسی(PL) و سلول های استرومایی کبدی(LSCs) در تمایز سلول های اندودرم قطعی(DE) هدف این مطالعه بوده است. در این جا با استفاده از جز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27923539
فاکتور هسته ای هپاتوسیتی 4 آلفا(HNF4α) یک فاکتور رونویسی کلیدی برای تکوین کبد است. اگرچه HNF4α برای تمایز هپاتوبلاستی ضروری است اما عملکرد HNF4α قبل از تمایز هپاتوبلاستی مانند تمایز اندودرم قطعی ناشناخته است. علاوه براین، مشخص شده است که 9 ایزوفرم برای HNF4α وجود دارد اما بیان و عملکرد هر ایزوفرم HN...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28000155
با استفاده از مدل هیپوگنادیسم در موش نر C57BI/6، ما نشان دادیم که تزریق استرپتوزوتوسین به جانوران نوزاد و رژیم پر چربی، افزایش اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 سروم، اختلال در متابولیسم گلوکز، مقاومت انسولینی و تغییرات مخرب جزایر لانگرهانس(نقص سلول های PDX1+β) را القا کرد و این در حالی است که تعداد پی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27878497
سرطان مسئول 7.6 میلون مرگ در سراسر جهان در هر سال است. یک تئوری اخیرا روی نقش سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) در ایجاد تومورزایی و پیشرفت بیماری فوکوس دارد. این تئوری فرض می کند که یک جمعیت از سلول توموری با ویژگی های عملکردی و ظاهری شبیه سلول های بنیادی بافت طبیعی مسئول ایجاد و پیشرفت بسیاری از سرطان ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27891292
پیوند سلول های بنیادی برای درمان نارسایی کبدی آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است و برای ارائه یک درمان جایگزین برای پیوند کبدی برای درمان بیماری کبدی امیدوار کننده است. چندین مطالعه بالینی در این زمینه انجام گرفته است اما مزایای درمانی این درمان هنوز مشخص نیست. مشکل اصلی در تکوین سلول درمانی ها در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28070195
طی انتوژنی سیستم ایمنی پستانداران، رده های مجزای سلولی از سلول های بنیادی خون ساز جنینی و بالغ و طی دوره های مخاص تکوینی بوجود می آیند. با این حال، در برخی موارد، نوع سلول های ایمنی مشابهی بوسیله هر دو جمعیت های سلول های بنیادی خون ساز تولید می شوند و منجر به تولید سلول های از نظر فنوتیپی مشابه با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28034872
لیپوزوم ها برای کپسوله کردن ترکیبات فعال در درمان های مختلف استفاده می شوند و استفاده از آن ها نیز رو به افزایش است. زمینه های مهم کاربردهای بالینی لیپوزوم ها شامل درمان هدفمند سرطانی، انتقال آنتی بیوتیک ها و طب بازساختی است. لیپوزوم ها می توانند هم ترکیبات آبدوست و هم ترکیبات آب گریز را منتقل کنند ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28067107
صفحه 8 از 43ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان