(آرشیو سال 1398)
فناوری های مبتنی بر سلول ها به عنوان استراتژی درمامی در آسیب طناب نخاعی(SCI) استفاده می شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) که فاکتورهای مغذی و سیتوکین های مختلفی را ترشح می کنند دارای اثرات تعدیل کننده ایمنی، ضد آپوپتوزی و ضد التهابی هستند و واکنش پذیری/فنوتیپ آستروسیت ها و میکروگلیاها را تعدیل می...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30531002
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) یک ابزار ارزشمند را در زمینه سلول درمانی ارائه می دهند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(hBM-MSCs)، یکی از شایع ترین انواع سلول های مورد استفاده در کارآزمایی های بالینی هستند. این سلول ها در حال حاضر برای درمان طیف وسیعی از بیماری ها و مشکلات مطالعه شده و ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31783866
سلول های بنیادی دارای پتانسیل زیادی برای درمان های سلولی بازسازی کننده هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می توانند به یک کاندیدای جذاب بالقوه برای درمان تبدیل شوند که به دلیل توانایی قابل توجه آن ها در خود نوزایی و تمایز به سه رده اکتودرم، مزودرم و اندودرم است. سلول های بنیادی امیدهای زیادی را د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31428160
پتانسیل سرکوب ایمنی سلول های بنیاید مزانشیمی به طور گسترده ای در مطالعات درون تنی و برون تنی زیادی بررسی شده اند. در سال های اخیر، انواع مطالعات پیش درمانگاهی و بالینی نشان داده اند که سلول های بنیدی مزانشیمی، اختلالات به واسطه ایمنی از حمله بیماری های اتوایمن را تسکین می دهند. با این حال، امروزه سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31849929
مطالعه مکانیسم های بیماری زایی که به موجب آن ها جهش های ژنی منجر به بیماری های عصبی می شوند از مدل های سلولی و جانوری متعددی بهره جسته است. اخیرا، فناوری های سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) دست یابی به نورون های انسانی برای مطالعه مکانیسم های مرتبط با بیماری های سیستم عصبی را مقدور ساخته است و ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31940887
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان ابزاری جذاب برای بازسازی بافت مورد توجه قرار گرفته اند و دارای توانایی تعدیل ایمنی قویی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت دندانی می توانند از منابع مختلفی مانند پالپ ندان، لیگامنت پریودنتال، دندان شیری، پاپیلای رأسی، فولیکول های دندانی و لثه جداسازی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31616538
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای برای کاربرد در سلول درمانی مورد مطالعه قرار گرفته اند. یک مانع قابل توجه در مورد این سلول ها در پاسخ به آسیب بافتی، کارایی پایین آن ها در خانه گزینی است. مطالعه حاضر به منظور کشف یک رویکرد احتمالی برای پیشبرد مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی صورت گرفت. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31972217
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای برای کاربرد در سلول درمانی مورد مطالعه قرار گرفته اند. یک مانع قابل توجه در مورد این سلول ها در پاسخ به آسیب بافتی، کارایی پایین آن ها در خانه گزینی است. مطالعه حاضر به منظور کشف یک رویکرد احتمالی برای پیشبرد مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی صورت گرفت. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31972217
بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک بالغ به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) زمینه تحقیقاتی پیچیده مدل سازی بیماری و درمان شخصی را منقلب کرده است. تمایز قلبی iPSCs انسانی به کاردیومیوسیت ها(hiPSCs-CMs) در طیف گسترده ای از مدل های سلامتی و بیماری بوسیله کاردیومیوسیت های تولید شده از سلول های سوماتیک ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31941149
ثابت شده است تمایز عضلات اسکلتی بوسیله تغییرات در سفتی بستر تحت تاثیر قرار می گیرد. با این حال، فقدان مشخصه های اطلاعاتی در این زمینه، بافت عضلات اسکلتی بدست آمده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی را به خود جلب کرده است. در این جا ما تولید بسترهای مبتنی بر پلی دی متیلن سیلوکسان را در طیفی از س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31946071
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان درمانی جایگزین برای کاربرد در مورد بیماری های متعدد سیستم عصبی پیشنهاد شده اند. این سلول ها می توانند از بافت چربی، خون بند ناف و مغز استخوان و سایر بافت ها بدست آیند و ویژگی های درمانی قابل توجهی را دارا هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند با راندمان با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31649208
بهبودی طبیعی زخم یک فرایند دینامیک و پیچیده چند فازی شامل برهمکنش های هماهنگ شده بین فاکتورهای رشد، سیتوکین ها، شیموکین ها و سلول های متنوع است. هر نارسایی در این فازها ممکن است منجر به مزمن شدن شدن زهم و تشکیل اسکارهای غیر طبیعی شود. زخم های مزمن کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا آ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30922387
سلول های بنیادی جنینی موشی(mESCs) پرتوان هستند و می توانند به سلول های مربوط به سه لایه زایای جنین تمایز یابند. با این حال، پرتوانی mESC و ثبات ژنومی می تواند در شرایط کشت برون تنی طولانی مدت مختل شود. فاکتورهای متعددی پرتوانی mESC را کنترل می کنند که از جمله آن ها می توان به Wnt/β-catenin اشاره کرد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30700782
تکوین جنینی اولیه در پستانداران از لقاح تا لانه گزینی می تواند به عنوان فرایندی در نظر گرفته شده است که در آن ها سلول های بنیادی بین خودنوزایی و تمایز جابجا می شوند. طی این فرایند، سرنوشت سلول های بنیادی در جنین ها به تدریج از وضعیت همه توانی از طریق جدا شدن رده های جنینی و خارج جنینی به پیش سازهای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31349654
قدرت سلول های بنیادی جنینی موشی(ESCs) برای کلونی زایی جنین در حال تکوین، تحقیقات ژنتیک تکوینی و سلول های بنیادی پستانداران را منقلب کرده است. این قدرت آسیب پذیر است، با این حال، در مورد محیط کشت سلول، نقصان در آن می تواند منجر به ناهمگونی سلولی، فنوتیپ های سازشی، انحرافات اپی ژنتیکی و ناهنجاری های ژ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30914406
صفحه 4 از 41ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان