(آرشیو سال 1398)
بیوتکنولوژی تولید مثل به سرعت تکوین یافت و در حال حاضر قادر به فائق آمدن بر بسیاری از مشکلات تولد ناشی از ناباروری یا انتقال بیماری های های ژنتیکی است. در این جا ما نسل جدیدی از فناوری های کمک تولید مثلی(ART) مانند تکنیک جایگزینی میتوکندریایی(MRT) یا تصحیح ژنتیکی در تخمک ها از طریق ریز دستکاری را مع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31234956
در سال های اخیر، سلول درمانی به یک موضوع تحقیقاتی علمی بسیار امیدوار کننده و پیشرفته تبدیل شده است. ایجاد روش های درمانی انتظارات زیادی را ایجاد کرده است. این مقاله روی کشف سلول های بنیادی مختلف و درمان های بالقوه مبتنی بر این سلول ها فوکوس کرده است. این پیدایش سلول های بنیادی بوسیله مراحل آزمایشگاه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30808416
پیشینه: استفاده نامساعد از کدون های مترادف در ترانسکریپتوم کارایی و ثبات نرخ ترجمه پروتئین را تنظیم می کند. هنوز، اهمیت این کدون ها در تنظیم برنامه های بیان مختص وضعیت سلولی در حال حاضر مورد شک است. در این جا، ما می پرسیم که آیا استفاده از کدون های مختلف برنامه های بیان ژنی دخیل در خودنوزایی و تم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31174582
اکراتوکسین A یا OTA یک مایکوتوکسین تولید شونده بوسیله گونه های مختلف Aspergillus و Penicillium است و به عنوان یک آلودگی شایع در غذا و غذای جانوران در سراسر دنیا محسوب می شود. از طرف دیگر، سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) به عنوان یک مدل ارزشمند برای ارزیابی سمیت جنینی در نظر گرفته می شوند. در این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30974856
اکراتوکسین A یا OTA یک مایکوتوکسین تولید شونده بوسیله گونه های مختلف Aspergillus و Penicillium است و به عنوان یک آلودگی شایع در غذا و غذای جانوران در سراسر دنیا محسوب می شود. از طرف دیگر، سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) به عنوان یک مدل ارزشمند برای ارزیابی سمیت جنینی در نظر گرفته می شوند. در این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30974856
مجموعه شواهد نشان می دهد که پیش رگزایی سازه های مهندسی بافت شده می تواند به طور قابل توجهی بقا و موفقیت پیوند بعد از پیوند را تقویت کند. سلول های اندوتلیالی(ECs) به عنوان جزء پایه عروق برای فرایند پیش رگزایی کامل الزامی است. با این حال، منبع سلول های بنیادی هنوز دارای یک چالش است. مطالعات اخیر ثابت ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31286997
پیشینه: استفاده نامساعد از کدون های مترادف در ترانسکریپتوم کارایی و ثبات نرخ ترجمه پروتئین را تنظیم می کند. هنوز، اهمیت این کدون ها در تنظیم برنامه های بیان مختص وضعیت سلولی در حال حاضر مورد شک است. در این جا، ما می پرسیم که آیا استفاده از کدون های مختلف برنامه های بیان ژنی دخیل در خودنوزایی و تم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31174582
درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی پتانسیل درمانی عمیقی را برای درمان بیماری های انسانی متنوع از جمله سرطان نشان می دهند. در بین انواع سلول که می توانند برای این هدف استفاده شوند، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان منبع امیدوار کننده سلول های بنیادی در درمان های شخصی مبتنی بر سلول مورد توجه قرا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31205939
تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از سلول های سوماتیک بیماران و بدنبال آن تمایز آن ها انواع سلول های مطلوب، امکانات زیادی را در زمینه پزشکی بازساختی و مهندسی بافت باز می کند. کاردیومیوسیت های بالغ ظرفیت خودنوزایی محدودی دارند؛ بنابراین، تولید کاردیومیوسیت های بالغ کارآمد، بی خطر و از نظر با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31476669
عملکردهای قرنیه(شفافیت، انعطاف پذیری و انکسار و قدرت مکانیکی) در بسیاری از بیماری های قرنیه از بین می رود اما می تواند بعد از پیوند قرنیه(نفوذ و کراتوپلاستی لاملار) احیا شود. با این حال، کمبود کلی قرنیه های اهدایی قابل پیوند قابل توجه باقی مانده است و بیماران در معرض خطر پاسخ ایمنی طولانی مدت و رد پ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31212734
سلول های پریوستئال آرواره(JPCs) یک منبع سلول بنیادی مناسب را برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان(BTE) ارائه می دهند. با این حال، چالش های مرتبط با تعداد محدود سلول ها، دسته بندی پر استرس سلول ها یا وقوع پیری سلولی طی پاساژ دادن های برون تنی و پتانسیل استخوان زایی غیر کافی برون تنی سلول های پریوستئال ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30987077
بازسازی شکستگی های استخوانی ناشی از تروما، استئوپورز یا تومور مشکل اصلی در جامعه مسن ما محسوب می شود. بازسازی استخوان یکی از موضوعات اصلی نگرانی ها در پزشکی بازساختی است. در سال های اخیر، سلول های بنیادی با توجه به قابلیت های خودنوزایی و تمایزی شان در پزشکی بازساختی بکار برده شده اند و نتایج جذابی د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31799249
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) می توانند به طور نامحدود در محیط کشت خودنوزایی کنند و به همه انواع سلول های تخصص یافته از جمله گامت ها تمایز می یابند. سلول های iPS به طور طبیعی وجود ندارند و در عوض به صورت القایی یا بازبرنامه ریزی شده با استفاده از بیان هم زمان و اکتوپیک فاکتورهای پرتوانی خاص ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31753034
کمبود اندام های اهدا کننده یکی نگرانی بزرگ جهانی است. نارسایی اندام نیازمند پیوند اندام های دارای عملکرد است. اندام های اهدایی برای دوره های متنوعی از زمان ایسکمی گرم و سرد حفظ می شوند که نیازمند قرار دادن آن ها درون دستگاه حفاظتی است. آسیب ایسکمی و پرفیوژن مجدد اندام ها به دلیل فقدان اکسیژن طی مرحل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31694240
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مجموعه ای از سلول های استرومایی چند توان موجود در بافت های مختلف بدن هستند. جدا از حمایت نیچ سلول های بنیادی خون ساز، سلول های بنیادی مزانشیمی دارای توانایی قوی در تنظیم کنندگی ایمنی و پتانسیل های تمایزی متعدد هستند. این ظرفیت های قوی اجازه کاربرد قوی سلول های بنیادی م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30949295
صفحه 5 از 41ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان