(آرشیو سال 1395)
سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای در زمینه طب بازساختی بررسی شده اند. مشخص شده است که موفقیت درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی در ابتدا به انتقال موثر سلول ها به جایگاه هدف بستگی دارد، جایی که آن ها وزیکول ها و فاکتورهای محلول با ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی و بالقوه ترمیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28279201
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بند ناف(WJMSC)، سلول های بنیادی مزانشیمی کشف شده در سال های اخیر هستند که پتانسیل تمایز به چندین رده را دارند. به دلیل فراوانی منبع، عدم تهاجمی بودن استخراج و ایمنی زایی پایین در مقایسه با سایر سلول های بنیادی مزانشیمی، WJMSCها نوید یک کاندیدای سلولی زنوژ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28261617
آسیب های غضروف مفصلی منجر به تخریب پیشرونده مفصل و به دنبال آن ایجاد استئوآرتریت همراه است که در حال حاضر یک مشکل جدی برای سلامتی و بهداشت و اقتصاد محسوب می شود. به دلیل توانایی محدود برای خود بازسازی، درحال حاضر ترمیم غضروف به صورت یک چالش در آمده است. در حال حاضر، روش های درمانی موجود در ایجاد نتا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28243954
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک ترومای شدید است که در حال حاضر هیچ درمان موثری برای آن در دسترس نیست. در این مطالعه یک سیستم درمان کمپوزیت شده با استفاده از داربست فیبروئین سیلک/آلژینات/ فاکتور نروتروفیک مشتق از رده سلولی گلیالی (SF/AGs/GDNF) کشت شده با سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(hUCMSCs) آماده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28254289
هدف: برای بررسی نقش سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(huMSCs) در درمان بیماری روده التهابی(IBD) القا شده بوسیله سدیم سولفات دکستران(DSS) نتایج: iCG-hucMSCs دوازده هفته بعد از تزریق ،در بافت کولون موش های مبتلا به بیماری روده التهابی ساکن شدند. تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28258529
آسیب طناب نخاعی(SCI) می تواند منجر به نقص های حرکتی شود و ترمیم آسیب های مزمن طناب نخاعی مزمن یک از پر چالش ترین مشکلات بالینی است. اگرچه مطالعات گسترده ای درمان را برای آسیب طناب نخاعی حاد در جانوران کوچک ارزیابی کرده است، به طور مقایسه ای مطالعات کمتری روی آسیب طناب نخاعی جانوران بزرگ جثه در فاز م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28262732
کارایی درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) در حال حاضر به دلیل احتباس پایین و بقای کم سلول های پیونده شده که در مطالعات بالینی نیز نشان داده شده است، محدود است. این عمدتا بدلیل ریزمحیط نامناسب ایجاد شده بوسیله عدم اکسیژن و مواد غذایی و التهاب در ناحیه آسیب دیده است. انتخاب منبع سلول های بنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28265289
مقدمه: در این مطالعه ما به دنبال مشخص کردن ویژگی های رگزایی-عروق زایی کسر عروقی استرومایی(SVF) مشتق از بافت چربی انسانی و تعیین پتانسیل درمانی کسر عروقی استرومایی در بطن ایسکمی آزمایشگاهی بودیم. اگرچه SVF انسانی برای سلول درمانی استفاده شده اس، ویژگی های رگزایی و عروق زایی آن به طور کامل نشان دا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28258850
سلول های بنیادی نقش مهمی را در علوم پزشکی بازی می کنند، و محققین در حال سرمایه گذاری مبالغ زیاد به منظور انجام مطالعات پیچیده طراحی شده برای ایجاد برنامه های کاربردی بالقوه سلول های بنیادی هستند. آزمایش های رو به ازدیاد محققین را قادر به تعیین ذات دقیق تقسیم سلول های بنیادی کرده است. اگرچه ویژگی های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28262626
سلول های بنیادی دارای تفاوت های وابسته به سن قابل توجهی در پروفایل پاسخ به ایمنی شان هستند. این تفاوت ها بوسیله توالی یابی های نسل جدید برای شش گروه سنی از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان آنالیز شد. مجموع 9628 ژن دارای بیان افتراقی بین گروه های سنی به مسیرهای متابولیکی گروه بندی شد. ما مطالعه م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28262816
استراتژی های مهندسی بافت برای غضروف در صدد احیای ویژگی های پیچیده بیومکانیکی و بیوشیمیایی غضروف طبیعی هستند. برای تقلید ریزمحیط in vivo، ما داربست جدید با پایه کیتوسان-آگارز(CHAG scaffold) تولید کردیم که ویژگی های ماتریکس خارج سلولی غضروف طبیعی را شبیه سازی می کند و به تشکیل غضروف در آزمایشگاه کمک م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28256803
پتانسیل رشد محدود، کمبود منبع و تفاوت در تنوع و عملکرد از یک ظرف به ظرف دیگر در هپاتوسیت های اولیه موجب مشکلاتی در پیش بینی سمیت کبدی ناشی از داروها طی تولید داروها شده است. انتظار می رود که سلول های شبه هپاتوسیتی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs)، ابزاری برای پیش بینی سمیت کبدی ناشی از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28215634
در انسان ها و سایر پستانداران، شبکیه عصبی به خودی خود بازسازی نمی کند و آسیب به شبکیه که نورون های آن را بکشد منجر به نابینایی دائم می شود. برخلاف سلول های بنیادی جنینی، سلول های بنیادی پرتوان القایی و سلول های بنیادی شبکیه رویانی/جنینی، گلیای مولر یک منبع سلولی درونی را برای استراتژی هیا بازسازی کن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28194183
ما مشارکت پرده های جنینی(آمنیون و کوریون) را در خون سازی جنینی و رویانی ارزیابی کردیم.جمعیتی از سلول هایی که فنوتیپ پیش ساز خون ساز(CD34++/+CD45low)از منشا جنینی را نشان می دهند در همه مراحل بارداری در کوریون وجود داشتند که با سلول های استرومایی یا عروق خونی مجاور مرتبط بود و این سلول ها در آمینون و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28255007
چالشی که در زمینه سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSC) با آن مواجه هستیم تنوع مشاهده شده در پتانسیل تمایزی سلول های hPS است. این تغییر پذیری نیازمند مصرف زیاد زمان و هزینه برای رسیدن به نوع سلول مورد نظر است. این امر بویژه برای تمایز سلول های بنیادی پرتوان انسانی به رده های اندودرمی لازم است. سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27872482
صفحه 1 از 43ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان