مصاحبه
شماره: 25441
1396/01/19 - 09:12
تصمیم هوشمندانه خانواده کارن و درمان او با سلول بنیادی

خانواده کارن شیوایی از بیماری فرزندشان و نحوه درمان او با استفاده از سلول های بنیادی خون بندناف که در بدو تولد در رویان ذخیره کردند؛ می گویند. کارن کودکی با بیماری آنمی آپلاستیک (کم کاری مغز استخوان) دچار بود و با عنایت خدا و با پیوند سلول های بنیادی بیماری او رو به بهبود است.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved