اخبار داخلی
شماره: 3174
1392/04/15 - 09:07
تحقيقات درمورد پيوند عصب بينايي با استفاده از سلول هاي بنيادي در ايران انجام مي شود

عضو تيم تحقيق پيوند عصب چشم گفت: تحقيقات در زمينه پيوند عصب بينايي براي كمك به درمان بيماراني كه براثر قطع اين عصب دچار نابينايي شده اند، در ايران همگام با كشورهاي پيشرفته درحال انجام است.

به گزارش بنیان، دكتر هوشنگ فقيهي اظهار داشت: اين كار تحقيقاتي هم اكنون به دست گروهي از متخصصان چشم پزشكي ايران و با همكاري يك گروه انگليسي در بيمارستان فارابي درحال انجام است. 
وي افزود : اين تحقيقات از ۳ ماه پيش آغاز شده و اكنون بر روي چند موش آزمايشگاهي درحال انجام است. 
متخصص چشم اظهار داشت: عصب هاي اين موش ها دريك عمل جراحي قطع شده است و سپس سلول هاي بنيادي كه از پياز بويايي موش ها گرفته شده بود، دوباره در آن قسمت از عصب كه قطع شده بود، تزريق شد. 
فقيهي ادامه داد: حدود ۶ ماه به عصب ها فرصت داده ، سپس عصب ها ازنظر بافت شناسي و سيستم ژنتيكي بررسي مي شود كه آيا سيستم عصبي در آن قسمتي كه قطع شده توانسته ترميم شود و دوباره رشد كند و يا اين كه اين ترميم صورت نگرفته است. 
وي با بيان اينكه اين اقدام در مورد ترميم سيستم عصبي قطع شده نخاع پيش از اين انجام شده است، افزود: در مورد نخاع عصب ها توانسته اند با استفاده از تزريق سلول هاي بنيادي ترميم و دوباره فعال شوند. 
اين متخصص چشم خاطرنشان كرد: اين كار تحقيقاتي نيز براي افرادي كه عصب بينايي آنها بر اثر بيماري آب سياه از كار افتاده است، درحال انجام است. 
به گزارش ایرنا، فقيهي خاطرنشان كرد: در اين تحقيقات كه هم اكنون بر روي حيوانات درحال انجام است، با استفاده از پيوند سلول هاي بنيادي تلاش مي شود تا عصب هاي از كار افتاده دوباره ترميم و جريان سيستم عصبي دوباره به كار انداخته شود. 
پایان مطلب/
©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved